Realizátor projektu


Call centrum

V prípade doplňujúcich otázok sa môžete obrátiť aj na našu zákaznícku podporu.
Tá je dostupná počas pracovných dní v čase od 9:00 – 17:00

Tel. č.: +421 (0) 232 284466

Digitálna koalícia — Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky,
Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava Slovenská republika 

www.digitalnakoalicia.sk

Sekretariát DK:
E-mail: office@digitalnakoalicia.sk
Tel.č.:+421905 790 997

Tlačové oddelenie DK:
E-mail: press@digitalnakoalicia.sk
Tel.č.: +421 949 111 755

Projektové oddelenie pre implementáciu projektu Digitálny žiak:
E-mail: info@digitalnyziak.sk
Tel.č.: +421 905 790 997

Kontakt pre predajcov:
E-mail: predajca@digitalnyziak.sk