Registrácia v projekte Digitálny žiak je ukončená – 350-eurový príspevok na nákup nového počítača či tabletu si môžu žiaci uplatniť do konca novembra


(Bratislava, 11. 10. 2023)

Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) v rámci aktuálneho kalendárneho roka umožnil získať viac ako 152-tisíc žiakom základných a stredných škôl finančný príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia. Digitálna koalícia (DK), ktorá projekt realizuje, hovorí o obrovskom úspechu. 

Registrácia v rámci projektu Digitálny žiak bola spustená od februára do septembra tohto roka. Počas tohto obdobia o príspevok na nákup nového počítača či tabletu požiadalo viac ako 150-tisíc žiakov a ich zákonných zástupcov. Ku dnešnému dňu už má vďaka Digitálnemu žiakovi svoje nové zariadenie doma viac ako 66-tisíc študentov. Nárok na príspevok v aktuálnom kalendárnom roku mali všetci žiaci prvých ročníkov na stredných školách (v školskom roku 2022/2023 a 2023/2024), vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných odborov, žiaci, ktorí pochádzajú z domácností s nízkym príjmom a v hmotnej núdzi, a tiež žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Mám nesmiernu radosť, že záujem žiakov a ich rodín o príspevok v rámci Digitálneho žiaka bol taký výrazný. Pevne verím, že táto pomoc zabezpečí, že naši žiaci budú samostatnejší, digitálne zdatnejší a lepšie pripravení na výzvy, ktoré im prináša štúdium v dnešnej digitálnej dobe,“ konštatuje predseda DK, Mário Lelovský. 

Registrácia v rámci projektu Digitálny žiak bola možná do 30. septembra 2023. V aktuálnej fáze aj naďalej prebieha overovanie nárokov už zaregistrovaných žiakov na príspevok, a priebežné odosielanie informačných SMS správ o výsledku overovania údajov žiakov v jednotlivých štátnych registroch. Aktuálne má overený nárok na uplatnenie príspevku 103-tisíc registrácií, predovšetkým zo skupín žiakov prvých ročníkov na stredných školách (v školskom roku 2022/2023 a 2023/2024), vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných odborov, žiakov, ktorí pochádzajú z domácností v hmotnej núdzi, a tiež žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Overovanie v skupine domácností s príjmom nižším ako 60% mediánu príjmu je administratívne náročnejšie, a preto prosíme žiakov a ich zákonných zástupcov o trpezlivosť. Predpokladáme, že všetky skupiny žiakov by mali od Digitálnej koalície obdržať SMS správu najneskôr do druhej polovice októbra,“ vysvetľuje Lelovský. 

Prioritou DK bolo zabezpečiť, aby mali všetci žiaci dostatok času na uplatnenie príspevku v predajniach. Práve z tohto dôvodu sa DK v spolupráci s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja SR (MIRRI SR) rozhodla predĺžiť termín na uplatnenie príspevku až do 30. 11. 2023. „Príspevok je možné uplatniť v ktorejkoľvek z viac ako 500 zmluvných predajní digitálnej techniky zapojených do projektu,“ spresňuje predseda DK, Mário Lelovský.  Kompletný zoznam prevádzok a všetky potrebné informácie nájdu žiaci a ich zákonní zástupcovia na webstránke www.digitalnyziak.sk, kde si zároveň všetci zaregistovaní môžu overiť aktuálny stav svojej registrácie či požiadať o opätovné zaslanie SMS správy v prípade potreby.