Oficiálne stanovisko k medializovaným informáciám v súvislosti s výkupom zariadení v rámci projektu Digitálny žiak


(Bratislava, 2. 8. 2023)

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR – Digitálna koalícia (DK) reaguje na medializované informácie v súvislosti s podozreniami z porušovania zmluvných podmienok v rámci projektu Digitálny žiak zo strany niektorých zákonných zástupcov. Oficiálne stanovisko DK nájdete nižšie.

Každé zariadenie zakúpené s príspevkom v rámci projektu Digitálny žiak je chránené proti prípadnému „kupčeniu“ – zákonní zástupcovia totiž pri jeho nákupe podpisujú zmluvu. V rámci nej je zmluvným zákazom obmedzený aj prípadný predaj zariadenia. Porušenie tohto zákazu môže byť identifikované ako trestný čin a v tomto kontexte sa v prípade zistenia predaja zariadenia takýmito prípadmi zaoberajú orgány činné v trestnom konaní.

Každý notebook či tablet je tiež označený permanentnou nálepkou, ktorá jasne označuje techniku zakúpenú z finančných zdrojov EÚ. Zároveň platí, že každý prístroj je zaregistrovaný v systéme. Pokiaľ sa zariadenia s týmto výrobným číslom objavia na predajných kanáloch a podobne, je možné v systéme spätne dohľadať, kto bol pôvodný prijímateľ toho zariadenia.

Aktuálne je evidovaných viacero prípadov, kedy polícia zariadenia záložni zaistila a koná. V tejto súvislosti boli preto oslovené najväčšie siete záložní na Slovensku s oficiálnou informáciou. Zároveň platí, že nahlásenie predaja, alebo podozrenie z predaja, môže polícii nahlásiť ktokoľvek. Vo viacerých prípadoch, ktoré sú zaregistrované, tak urobila samotná škola.

Digitálna koalícia zároveň v súčasnosti je, a naďalej bude, plne súčinná pri prešetrovaní podozrení vo veci zo strany orgánov činných v trestnom konaní.