Aktívna spolupráca s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity


30. 3. 2023

V dňoch 28.-29. marca sa vo Vysokých Tatrách uskutočnila konferencia Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity s názvom pod názvom Na ľuďoch záleží – za dôstojný život obyvateľov Slovenska. Viac ako štyristo účastníkov z komunitných centier, obcí a terénnych pracovníkov sa počas dvoch dní dozvedelo bližšie informácie o možnostiach zapojenia komunitných centier do Národného projektu Digitálny príspevok na žiaka SR (Digitálny žiak).

Záujem kľúčových osôb z verejnej sféry a aktérov komunitnej práce, ktorí priamo pracujú s jednou z cieľových skupín projektu Digitálny žiak, teda žiakmi z prostredia marginalizovaných komunít, vytvára predpoklad úzkej a efektívnej spolupráce, ktorá prispeje k úspešnej realizácii projektu. Aj týmto spôsobom ďakujeme splnomocnencovi vlády pre rómske komunity, ktorý projekt Digitálny žiak podporuje už od počiatočnej fázy.